måndag 21 november 2011

på hösten är allting gråt(t)

söndriga mullvadshål
gräver igenom
människor

det går att vara
ensam tillsammans
(obs motsägelse
men i poesi är allt
tillåtet så jag
gör som
jag vill
[precis som jag
alltid gör])

vi försöker behålla våra leenden
men alla vet hur söndriga vi är
under fasaden för alla är
likadana - grå.

2 kommentarer: