tisdag 21 januari 2014

"Det är bara kvinnan som har ett kön. Mannen är mänsklig. Bara ett av könen existerar. Det andra är en variant, en spegling, ett komplement."

Igår kväll läste jag ut den här boken, Katrine Kielos Det enda könet, och den var fantastiskt bra! Jag är inte särskilt intresserad av ekonomi mer än på någon liten nivå men denna boken känns både som en feministisk ekonomibok och en ekonomisk feminismbok och därför tror jag att jag gillade den så mycket. Den är lättläst, tankeväckande och rolig. Jag skrattar högt, säger WHAAAT och nickar medhållande flera gånger under bokens gång. Kielos gör svårförstådda ekonomiska teorier begripliga men inte på ett sätt som gör dem simpla, hon gör dem helt enkelt till för oss som inte är insatta på en akademisk nivå. Till detta berättar hon om saker jag aldrig ens reflekterat över:
"Den elvaåriga flickan som varje morgon går femton kilometer för att hämta ved till sin familj spelar stor roll för att hennes land kan utvecklas ekonomiskt. Men hennes arbete erkänns inte. Flickan är osynlig i den ekonomiska statistiken. I BNP-måttet, med vilket vi mäter den totala ekonomiska aktiviteten i ett land, räknas hon inte. Vad hon gör antas inte vara betydelsefullt för ekonomin. Eller för tillväxten. Att föda barn, uppfostra barn, odla trädgården, laga mat till syskonen, mjölka familjens ko, göra kläder åt släkten eller ta hand om Adam Smith så att han kan skriva Nationernas välstånd. Inget av detta räknas som "produktivt arbete" i de ekonomiska standardmodellerna. Utom räckhåll för den osynliga handen finns det osynliga könet."

Boken handlar dock inte bara om nationalekonomi. Den tar också upp hur det lätt blir problematiskt när könsroller ska upplösas, på flera olika nivåer. T ex att när en man i chefsposition förväntas klä sig neutralt betyder det inte småblommig och volanger, för det är ju traditionellt kvinnligt. När en kvinna i chefsposition förväntas klä sig neutralt däremot blir det en mörk kostym, något som är traditionellt manligt. Varför? För att mannen är normen, även i det sk neutrala. Kvinnan är "fortfarande kvinna - men en kvinna som markerar att hon gör något traditionellt manligt."

Det var verkligen en ögonöppnande bok för mig, samtidigt som inte var alls tung eller för akademisk. Köp, låna, ge bort eller stjäl den helt enkelt! Alla borde läsa den och reflektera lite över hur ekonomin och den ekonomiske mannen egentligen utesluter halva delen av världens befolkning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar